При порушенні блукаючого нерва голос змінюється

у вигляді :

а. дизартрії;

+б. афонії;

в. афазії;

г. скандування.

69. Центральна іннервація мімічних м’язів відбувається через:

а. кортико-спінальний шлях;

+б. кортико-бульбарний шлях;

в. рубро-спінальний шлях;

г. таламо-кортикальний шлях.

70. При ураженні внутрішньої капсули буде:

а. амбліопія;

б. біназальна геміанопсія;

+в. гомонімна геміанопсія;

г. геміатаксія.

71.При ураженні X пари ЧМН виникає:

+ а. периферичний параліч глотки, гортані;

б. периферичний параліч м’язів язика;

в. центральний параліч глотки, гортані;

г. периферичний параліч жувальних м’язів;

72. Рефлекси орального автоматизму виникають при:

а. бульбарному паралічі;

+ б. псевдобульбарному паралічі;

в. альтернуючому паралічі;

г. при параплегії;

73. При ураженні окорухового нерва виникає:

а. міоз;

+ б. мідріаз;

в. енофтальм;

г. амбліопія.

74. Бульбарний параліч виникає при ураженні ядер нервів, розташованих у:

а. ніжках мозку;

б. мості;

+в. довгастому мозку;

г. мозочку.

75. Аносмія виникає при ураженні:

а. гачка;

б. гіпокампової звивини;

+в. нюхового нерва;

г. верхньої скроневої звивини.

76. Проміжний центр слуху знаходиться у:

а. блідій кулі;

б. верхній оливі;

+в. нижніх горбах покришки пластинки;

г. верхніх горбах покришки пластинки.

77. При ураженні потиличної долі буде:

а. гетеронімна геміанопсія;

б. амавроз;

+в. гомонімна геміанопсія;

г. аносмія.

78. Конвергенція досліджується за допомогою:

а. периметра;

б. офтальмоскопа;

в. рухів очей в різні боки;

+г. переводу погляду з дальньої відстані до ближньої.

79. Псевдобульбарний параліч виникає при ураженні:

а. ядер ЧМН в мосту;

б. ядер ЧМН в довгастому мозку;

в. однобічному ураженні кірково-ядерних шляхів;

+г. двобічному ураженні кірково-ядерних шляхів.

80. При ураженні блукаючого нерва виникає:

+а. дисфагія;

б. анартрія;

в. афазія;

г. аносмія.

81. Периферичний параліч мімічних м’язів виникає при ураженні:

а. кірково-над’ядерних шляхів;

+б. ядра лицьового нерва;

в. Гасерового вузла;

г. проміжного нерва.

82. До зіничних реакцій належить:

а. міоз;

б. мідріаз;

+в. симптом Аргайля-Робертсона;

г. екзофтальм.83. Зоровий нерв починається від:

а. судинної оболонки;

б. кришталика;

+в. гангліозних клітин сітківки;

г. фіброзної оболонки.

84. При ураженні завиткового нерва виникає:

+а. ністагм;

б. анакузіс;

в. асинергія;

г. атаксія.

85. Тонічна судома м’язів шиї називається:

а. парез;

б. параліч;

+в. тортіколіс;

г. балізм.

86.Секреторне ядро IX пари ЧМН це:

а. nucleus tractus spinalis;

б. nucleus alae cinereae;

+в. nucleus solivatorius;

г. nucleus ambiguus.

87. Тотальна офтальмоплегія виникає при ураженні:

а. III ,V, VI ЧМН;

б. IV ,VI, VII ЧМН;

+в. III, IV, VI ЧМН;

г. VI ,V ,VI ЧМН.

88. При подразненні кіркового центру слуху виникає:

а. втрата слуху;

б. підвищення гостроти слуху;

+ в. слухові галюцинації;

г. зниження слуху.

89. Перший нейрон нюхового аналізатора закінчується у:

а. слизовій оболонці носової порожнини;

+б. нюховій цибулині;

в. нюховому тракті;

г. скроневій долі.

90. Центральний парез жувальних м’язів виникає при:

а. однобічному ураженні кірково-ядерних шляхів;

б. двобічному ураженні кірково-ядерних шляхів;

+в. рухового ядра V пари ЧМН;

г. ураженні portio minor.

91. Бульбарний параліч є:

а. центральним;

+б. периферичним;

в. альтернуючим;

г. спінальним.

92. Секреторні волокна IX ЧМН інервують:

а. під’язикову слинну залозу;

б. підщелепну слинну залозу;

+в. привушну слинну залозу;

г. щитовидну залозу.

93. Псевдобульбарний параліч є:

а. периферичним;

+б. центральним;

в. альтернуючим;

г. спінальним.

94. Із ядра Якубовича інервується:а. верхній прямий м’яз ока;

б. нижній прямий м’яз ока;

+в. м’яз, звужуючий зіницю;

г. нижній косий м’яз ока

95. В хіазмі відбувається:

а. перехрест всіх волокон зорового нерва;

+б. перехрест волокон від внутрішніх половин сітківки;

в. перехрест волокон від зовнішніх половин сітківки;

г. перехрест не відбувається.

96. При подразненні слухового нерва виникає:

а. слухові галюцинації;

+б. зниження слуху;

в. втрата слуху;

г. шум у вусі.

97. При ураженні ядра IX пари ЧМН виникає:

а. периферичний парез м’язів язика;

+б. периферичний парез м’язів глотки;

в. центральний парез м’язів язика;

г. центральний парез м’язів глотки.

98.При бульбарному паралічі рефлекси:

+а. знижуються;

б. підвищуються;

в. не змінюються;

г. виникають патологічні рефлекси.

99. При периферичному паралічі VII ЧМН уражаються:

+а. всі мімічні м’язи на стороні ураження;

б. жувальні м’язи на стороні ураження;

в. мімічні м’язи протилежної сторони ураження.

100. При ураженні III ЧМН виникає:

а. лагофтальм;

+б. параліч акомодації;

в. амбліопія;

г. енофтальм.

101.Гострота зору досліджується за допомогою:

а. периметра;

+б. таблиць Крюкова;

в. камертона;

г. зіничного рефлексу.

102. При невралгії гілок V ЧМН виникає:

а. парез жувальних м’язів;

+б. болі, гіперестезія обличчя;

в. анестезія на обличчі;

г. диссоційовані порушення чутливості.

103. Центральний парез глотки та гортані виникає при:

а. ураженні ядра блукаючого нерва;

б. ураженні корінця блукаючого нерва;

в. при однобічному ураженні кірково-ядерних шляхів;

+ г. при двобічному ураженні кірково-ядерних шляхів.

104.При ураженні ядра XII пари ЧМН виникає:

а. анестезія слизової оболонки язика;

+б. фібрилярні посмикування м’язів язика;

в. фібрилярні посмикування в мімічних м’язах;

г. атрофія м’язів гортані.

105. В каналі лицьового нерва VII пара ЧМН іде разом з:

+а. n. cochlearis;

б. n. vestibularis;

в. п. intermedius;

г. n. Trigeminus.

106.Амавроз це:

а. втрата смаку;

б. втрата нюху;

+ в. втрата зору;

г. втрата слуху.

Тема 12-13 (кора, свідомість)

107. Вкажіть, яке порушення мови виникає при ураженні лівої лобної частки:

1.амнестична афазія

2. сенсорна афазія

3. афонія

+4.моторна афазія

5.семантична афазія

108. Вкажіть, де знаходиться патологічно вогнище при верхній квадрантній правобічній геміанопсії:

+1. клин лівої потиличної частки

2. клин правої потиличної частки

3. язикова звивина правої потиличної частки

4.язикова звивина лівої потиличної частки

5.лівий зоровий тракт

109.Вкажіть, що виникає при ураженні лівої надкрайової звивини:

1.моторна афазія

2. сенсорна афазія

3. анозогнозія

4. аутоагнозія

+5. апраксія

110.Хворий не може розмовляти, але рухомість язика збережена повністю, інструкції виконує правильно. Це:

+1. моторна афазія

2. анартрія

3. сенсорна афазія

4. апраксія

111.У хворого астереогноз в лівій руці. Поверхнева i глибока чутливість в руці збережена. Вкажіть локалізацію патологічного вогнища:

1.ліва тім'яна частка

+2.права тім'яна частка

3.ліва вискова частка

4.права вискова частка

5.зоровий горб

112.Вкажіть локалізацію центра письма:

1.задній відділ нижньої лобової звивини справа

2. задній відділ середньої лобової звивини справа

3. задній відділ нижньої лобової звивини зліва

+4.задній відділ середньої лобової звивини зл1ва

5.верхній відділ лівої передцентральної звивини

6.середній відділ лівої передцентральної звивини

113.У хворого приступи клонічних сіпань в правій руці без втрати свідомості. Вкажіть локалізацію патологічного вогнища:

1.верхній відділ лівої передцентральної звивини

+2.середній відділ лівої передцентральної звивини

3.нижній відділ лівої передцентральної звивини

4.верхній відділ лівої вискової частки

5.верхній відділ лівої тім'яної частки

114. Вкажіть, де локалізується кірковий центр повороту голови та очей вбік:

1.передцентральна звивина

2.задній відділ нижньої лобової звивини

+3.задній відділ середньої лобової звивини

4. конвексітальна поверхня потиличної кори

5. медіальна поверхня потиличної кори

При обстеженні 65-річного хворого після гострого порушення мозкового кровообігу виявлено, що звернену до нього мова він розуміє, але говорити не може; рухових порушень мовного апарату не встановлено. Визначите порушення мови.

+1.Моторна афазія

2.Сенсорна афазія

3.Амнестична афазія

4.Семантична афазія

5.Дизартрія

116.При ураженні внутрішньої капсули буде:

1.амбліопія

2.біназальна геміанопсія

+3.гомонімна геміанопсія

4.геміатаксія

117.У хворого утруднена активна мова, порушено переключення з однієї мовної одиниці на iншу. Граматична структура фраз неправильна, розуміння усної i письмової мови збережено. Назвіть патологію мови:

1.сенсорна афазія

+2. моторна афазія

3. дизартрія

4. скандована мова

5. тиха, монотонна мова

118.При ураженні потиличної долі буде:

1.гетеронімна геміанопсія

2.амавроз

+3.гомонімна геміанопсія

4.аносмія

119.У хворого виникла нижня квадрантна лівобічна геміанопсія. Вкажіть, де локалізується патологічне вогнище:

+1. клин правої потиличної частки

2. язикова звивина правої потиличної частки

3. клин лівої потиличної частки

4. язикова звивина лівої потиличної частки

5. правий зоровий тракт

6. права внутрішня капсула

120. При подразненні кіркового центу слуху виникає:

1.втрата слуху

2.підвищення гостроти слуху

+3.слухові галюцинації

4.зниження слуху

121.У хворого порушено розуміння усної i письмової мови. Спонтанна мова позбавлена сенсу. Вкажіть локалізацію патологічного вогнища:

1. задній відділ нижньої лобової звивини (центр Брока)

+2. задній відділ верхньої вискової звивини (центр Beрніке)

3. медіальна поверхня потиличної частки

4. верхній відділ зацентральної звивини

5. задній відділ середньої лобової звивини

122.Аносмія виникає при ураженні:

1.гачка

2.гіпокампової звивини

+3.нюхового нерва

4.верхньої скроневої звивини.

123.Хвора втратила навик вдягати одяг, взуття, користуватися чашкою, ложкою. Парези відсутні. Вкажіть локалізацію патологічного вогнища:

+1.ліва передцентральна звивина

2. ліва зацентральна звивина

3. ліва надкрайова звивина

4. ліва нижня лобова звивина

5. ліва середня лобова звивина

124.На центральний характер паралічу вказує:

1.наявність одночасних розладів чутливості

2.гіпотонія м‘язів

3. зниження глибоких рефлексів

+4.спастична гіпертонія м‘язів

125.Хворий не може назвати предмети, що йому показують, але може пояснити їх призначення. Вкажіть назву симптому:

1.анартрія

2. семантична афазія

3. моторна афазія

4. сенсорна афазія

+5. амнестична афазія

126.До стріатума належать:

1.чорна субстанція

2.бліда куля

3.субталамічне ядро

4.червоне ядро

+5.хвостате ядро

127.Хворий не може розмовляти, рухи язика обмежені, інструкції виконує правильно. Це:

1. моторна афазія

+2. анартрія

3. сенсорна афазія

4. апраксія

128.Довільні рухи контролюються за допомогою такого шляху:

1.ретикуло-спінального

2.мозочково-спінального

+3.кірково-спінального

4.кірково-стріарного

129.У хворого збережені активні рухи в кінцівках, в той же час він не може виконувати дії - одягатися, їсти і так далі, тому що не знає, яка має бути послідовність рухів. Це:

1. моторна афазія

2. анартрія

3. сенсорна афазія

+4. апраксія

130. Вкажіть, яке порушення мови виникає при ураженні лівої вискової частки:

+1. сенсорна афазія

2. моторна афазія

3. амнестична афазія

4. скандована мова

5. афонія

131.У хворого порушено розуміння усної i письмової мови. Спонтанна мова позбавлена сенсу. Вкажіть локалізацію патологічного вогнища:

1. задній відділ нижньої лобової звивини (центр Брока)

+2. задній відділ верхньої вискової звивини (центр Beрніке)

3. медіальна поверхня потиличної частки

4. верхній відділ зацентральної звивини

5. задній відділ середньої лобової звивини

132.Псевдобульбарний параліч є:

1.периферичним

+2.центральним

3.альтернуючим

4.спінальним

133.Хворий не може розмовляти, рухи язика збережені, інструкції виконує правильно. Це:

+1. моторна афазія

2. анартрія

3. сенсорна афазія

4. апраксія

134.При ураженні внутрішньої капсули буде:

1.амбліопія

2.біназальна геміанопсія

+3.гомонімна геміанопсія

4.геміатаксія

Тема 14-15 (вегетатика, ліквор)

135. Назвіть ознаки лікворного синдрому клітинно-білкової дисоціації:

1. нормальний цитоз

+2. плеоцитоз

3. знижений вміст білка

4. знижений вміст глюкози в лікворі

5. знижений вміст хлоридів

136. Вкажіть, де знаходиться патологічно вогнище при верхній квадрантній правобічній геміанопсії:

+1. клин лівої потиличної частки

2. клин правої потиличної частки

3. язикова звивина правої потиличної частки

4.язикова звивина лівої потиличної частки

5.лівий зоровий тракт

137.Хворий не може розмовляти, але рухомість язика збережена повністю, інструкції виконує правильно. Це:

+1. моторна афазія

2. анартрія

3. сенсорна афазія

4. апраксія

138.У хворого звуження очної щілини, міоз, енофтальм. Вкажіть назву синдрому:

1. Вебера

2. Аргайля Робертсона

+3. Бернара-Горнера

4. Броун-Секара

5. Бенедікта

139.Вкажіть, який симптом спостерігається при подразненні симпатичних волокон, що іннервують очне яблуко:

1. міоз

+2. мідріаз

3. енофтальм

4. птоз

У хворої при згинанні голови виникає сильний біль в шиї та голові, що поширюється по спині вниз, напруження м’язів шиї; при спробі розігнути догори зігнуту в коліні ногу теж виникає сильний біль і напруження м’язів ноги. Назвіть синдром.

1. загальномозковий

2. пірамідний

+3. менінгеальний

4. паркінсонівський

141. Дати оцінку аналізу ліквору:ліквор отримали під високим тиском (струменем) у кількості 13 мл, колір - зеленкуватий, прозорість - мутний, домішків крові нема, білок - 3,3 ‰, реакція Панді - ++++, реакція Нонне-Апельта - ++++, цитоз - 6713 в 1 куб. мм, мікроскопія мазка - нейтрофіли 80%, лімфоцити 20%.

1. нормальний ліквор

2. гнійний менінгіт менінгококовий

3. серозний менінгіт

=4. гнійний менінгіт вторинний

5. субарахноідальний крововилив

6. пухлина мозку

142. Вкажіть, де локалізується кірковий центр повороту голови та очей вбік:

1.передцентральна звивина

2.задній відділ нижньої лобової звивини

+3.задній відділ середньої лобової звивини

4. конвексітальна поверхня потиличної кори

5. медіальна поверхня потиличної кори

143.Дати оцінку аналізу ліквору:ліквор отримали під підвищеним тиском у кількості 2 мл, колір - безкольоровий, прозорість - опалісцуючий, домішків крові нема, білок - 0,45 ‰, реакція Панді - +++, реакція Нонне-Апельта - +++, цитоз - 220 в 1 куб. мм, мікроскопія мазка - лімфоцити 75%, нейтрофіли 25%.

1. нормальний ліквор

2. гнійний менінгіт менінгококовий

3. серозний менінгіт

4. гнійний менінгіт вторинний

5. субарахноідальний крововилив

+6. пухлина мозку

144.При ураженні внутрішньої капсули буде:

1.амбліопія

2.біназальна геміанопсія

+3.гомонімна геміанопсія

4.геміатаксія

145.Дати оцінку аналізу ліквора:ліквор отримали під підвищеним тиском у кількості 8 мл, колір - безкольоровий, прозорість - повна, домішків крові нема, білок - 0,99 ‰, реакція Панді - +++, реакція Нонне-Апельта - +++, цитоз - 150 в 1 куб. мм, мікроскопія мазка - лімфоцити.

1. нормальний ліквор

2. гнійний менінгіт менінгококовий

+3. серозний менінгіт

4. гнійний менінгіт вторинний

5. субарахноідальний крововилив

6. пухлина мозку

146.При ураженні потиличної долі буде:

1.гетеронімна геміанопсія

2.амавроз

+3.гомонімна геміанопсія

4.аносмія

147.Дати оцінку аналізу ліквора:ліквор отримали під нормальним тиском у кількості 2 мл, колір - безкольоровий, прозорість - повна, домішків крові нема, білок - 0,33 ‰, реакція Панді - +, реакція Нонне-Апельта - -, цитоз - 4 в 1 куб. мм.

+1. нормальний ліквор

2. гнійний менінгіт менінгококовий

3. серозний менінгіт

4. гнійний менінгіт вторинний

5. субарахноідальний крововилив

6. пухлина мозку

148. При подразненні кіркового центу слуху виникає:

1.втрата слуху

2.підвищення гостроти слуху

+3.слухові галюцинації

4.зниження слуху

149. Дати оцінку аналізу ліквору:ліквор отримали під трохи підвищеним тиском у кількості 5 мл, колір - білуватий, прозорість - мутний, домішків крові нема, білок - 1,2 ‰, реакція Панді - +++, реакція Нонне-Апельта - +++, цитоз - 3000 в 1 куб. мм, мікроскопія мазка - лімфоцити 12%, нейтрофіли 88%, інтрацелюлярні диплококи.

1. нормальний ліквор

+2. гнійний менінгіт менінгококовий

3. серозний менінгіт

4. гнійний менінгіт вторинний

5. субарахноідальний крововилив

6. пухлина мозку

150.Аносмія виникає при ураженні:

1.гачка

2.гіпокампової звивини

+3.нюхового нерва

4.верхньої скроневої звивини.

151.Дати оцінку аналізу ліквора:ліквор отримали під звичайним тиском у кількості 2 мл, колір - безкольоровий, прозорість - трохи опалісцуючий, домішків крові нема, білок - 1,2 ‰, реакція Панді - ++++, реакція Нонне-Апельта - ++++, цитоз - 4 в 1 куб. мм.

1. нормальний ліквор

2. гнійний менінгіт менінгококовий

3. серозний менінгіт

4. гнійний менінгіт вторинний

5. субарахноідальний крововилив

+6. пухлина мозку

152.На центральний характер паралічу вказує:

1.наявність одночасних розладів чутливості

2.гіпотонія м‘язів

3. зниження глибоких рефлексів

+4.спастична гіпертонія м‘язів

153. У хворого звуження очної щілини, міоз, енофтальм. Вкажіть назву синдрому:

1. Вебера

2. Аргайля Робертсона

+3. Бернара-Горнера

4. Броун-Секара

5. Бенедікта

154.До стріатума належать:

1.чорна субстанція

2.бліда куля

3.субталамічне ядро

4.червоне ядро

+5.хвостате ядро

155.Хворий не може розмовляти, рухи язика обмежені, інструкції виконує правильно. Це:

1. моторна афазія

+2. анартрія

3. сенсорна афазія

4. апраксія

156. Вкажіть ознаку, не властиву синдрому Бернара-Горнера:

1. птоз

2. міоз

+3. мідріаз

4. енофтальм

157.У хворого збережені активні рухи в кінцівках, в той же час він не може виконувати дії - одягатися, їсти і так далі, тому що не знає, яка має бути послідовність рухів. Це:

1. моторна афазія

2. анартрія

3. сенсорна афазія

+4. апраксія

158. Вкажіть симптом ураження парасимпатичного ядра окорухового нерва:

+1. міоз

2. мідріаз

3. диплопія

4. енофтальм

159. Вкажіть, яка форма нарушения сечовипускання виникає при ураженні спінального парасимпатичного центру S2 – S4:

1. періодичне нетримання сечі

2. імперативні позиви

3. гематурія

4. затримка сечі

5. aнурія

+6. справжнє нетримання сечі

160.Псевдобульбарний параліч є:

1.периферичним

+2.центральним

3.альтернуючим

4.спінальним

161.Хворий не може розмовляти, рухи язика збережені, інструкції виконує правильно. Це:

1. моторна афазія

+2. анартрія

3. сенсорна афазія

4. апраксія

162. Вкажіть, яка форма порушення сечовипускання може виникати при поперечному ураженні спинного мозку в грудному відділі:

+1. періодичне нетримання сечі

2. справжнє нетримання сечі

3. гематурія

4. анурія


0873596158847423.html
0873667368909674.html
    PR.RU™