Хто є автором праці ”Владарююча еліта”?

- Міллс+++++++++++++++++++++++++++++++++++

№ 393

Хто є автором праці ”Новий клас”?

- Джілас+++++++++++++++++++++++++++++

№ 394

Як поділяє В. Парето еліту за її місцем у політичній системі?

- правлячу еліту, контреліту ++++++++++++++++++++++++++++++

№ 395

Як поділяє В. Парето еліту за її місцем у політичній системі?

- правлячу еліту, контреліту ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

№ 396

Як поділяє В. Парето еліту за стилем її правління?

- еліту ”левів”, еліту “лисів”++++++++++++++++++++++++++++++

№ 397

Як поділяється еліта за обсягом її владних повноважень?

- вища, середня, адміністративна++++++++++++++++++++++++++++

№ 398

Як поділяється еліта за способом її формування?

- еліта відкритого типу, еліта закритого типу++++++++++++++++++++++++++++++

№ 399

Відзначте антрепренерський спосіб формування еліти.

- відбір еліти відбувається відкрито, на конкурентній основі з акцентом на особистих якостях кандидатів++++++++++++++++++++

№ 400

Відзначте систему гільдій як спосіб формування еліти.

- відбір еліти відбувається закрито з представників нижчих прошарків самої еліти+++++

№ 401

Відзначте номенклатурну систему формування еліти.

- відбір відбувається закрито, з домінуванням товариських та родинних зв’язків, на основі особистої відданості керівництву++++++++++++++++++++++

№ 402

Відзначте найточніше визначення політичного лідера.

- особа, здатна впливати на інших з метою інтеграції спільної діяльності, спрямованої на задоволення інтересів даного співтовариства. ++++++++++++++

№ 403

Яка основна сутнісна риса політичного лідера.

- користується авторитетом серед оточення+++++++++++++++++++++

№ 404

Відзначте в якому випадку мова йде про концепцію рис політичного лідерства.

- лідерство є результатом ролі, яку він здатний виконувати за певних обставин +++++

№ 405

Відзначте в якому випадку мова йде про ситуативну концепцію політичного лідерства.

- лідерство є результатом ролі, яку він здатний виконувати за певних обставин++++++++

№ 406

Відзначте в якому випадку мова йде про концепцію визначної ролі конституентів політичного лідерства.

- лідерство – особливий тип стосунків між керівником і його послідовниками+++++++++№ 407

Яку концепцію політичного лідерства обстоювали З. Фрейд та Ф. Ніцше?

- психологічну++++++++++++++++++

№ 408

Відзначте в якому випадку йдеться про традиційне лідерство.

- лідерство, яке ґрунтується на авторитеті звичаїв+++++++++++++++++

№ 409

Відзначте в якому випадку йдеться про харизматичне лідерство.

- лідерство, яке ґрунтується на вірі в надзвичайні якості і здібності лідера+++++++++++++++

№ 410

Відзначте в якому випадку йдеться про раціонально-легальне лідерство.

- лідерство, яке ґрунтується на переконанні в законності й ефективності його владарювання +++++++++++++++++

Політична культура. Особа як суб’єкт політики

№ 411

Хто запровадив у науковий обіг термін ”політична культура”?

- Гердер++++++++++++++++++++++++++++++

№ 412

Хто автори сучасної теорії політичної культури?

- Алмонд, Верба++++++++++++++++++++++

№ 413


0879151770509074.html
0879238686718491.html
    PR.RU™